Povećajte uspješnost kroz kreativnu stranu poslovanja

Svi u sebi nosimo neki skriveni talent. Naš je osmisliti kreativna rješenja koja će povećati prodaju vašeg proizvoda. Do sada smo kreirali i producirali stotine kampanja koje su uzbudile potrošače ili ih navele na razmišljanje. Bez obzira želite li promijeniti percepciju vašeg branda ili se više fokusirati na prodajne akcije, svakom osmišljavanju nove kampanje za vas pristupamo planski. Pomno razradimo strategiju i pozicioniranje proizvoda, osmislimo kreativni pristup, kreiramo svježe poruke i vizuale...Bez obzira na izazove B2B ili B2C kampanja, ATL ili BTL kampanja, online ili offline kampanja, integriranih ili pojedinačnih kampanja, klasičnog ili digitalnog oglašavanja, kreativnost je za nas jedna. Implementirana u tisuću različitih oblika. I ono što je važno, kvalitetno producirana!

Kreativne kampanje i produkcija

 Naše ekspertize

  • Analiza tržišta
  • Komunikacijska strategija
  • Pozicioniranje i USP
  • Copywriting i prodajne poruke
  • Online marketinške kampanje
  • B2B / Business to business marketinške kampanje
  • B2C /Business to consumers marketinške kampanje
  • BTL / Below the line marketinške kampanje
  • ATL / Above the line marketinške kampanje
  • Produkcija

Izbor radova